Στον παρακάτω σύνδεσμο βρίσκονται οι βαθμολογίες των εργασιών των καταρτιζόμενων για το εξάμηνο 2023Β’.

https://saek-monastiriou.gr/wp-content/uploads/2024/01/ΒΑΘΜΟΣ-ΟΜΑΔΙΚΗΣ-ΑΤΟΜΙΚΗΣ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ-2023B.pdf