Επίσκεψη της ειδικότητας “Τεχνικός φαρμάκων, καλλυντικών και παρεμφερών προϊόντων”

στο Κοινωνικό Φαρμακείο Θεσσαλονίκης

Επιβλέπουσα εκπαιδεύτρια: Σιόζιου Άννα