Επίσκεψη της ειδικότητας “Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics) “

στον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ).

Επιβλέποντες εκπαιδευτές/τριες: κ.Ψαρράς και κ.Μαυρουδή

Οι σπουδαστές έλαβαν πολύτιμες γνώσεις πληροφορίες από τους υπεύθυνους του Οργανισμού. Το ραντεβού μας ανανεώθηκε για το μέλλον, καθώς προσφέρθηκαν να μας ξεναγήσουν με λεωφορείο στις ενδιαφέρουσες (για μας,πολύ…) εγκαταστάσεις τους.