ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ & ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (MARKETING)

Επίσκεψη των τμήματων  : B1 & Δ1
Στην : Coca Cola
Στο πλαίσιο του μαθήματος : Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
Με την επίβλεψη των εκπαιδευτών/τριών : Γιαννακίδου Σαββάτω και Τουφεξή Ευαγγελία