Επίσκεψη τμημάτων Ποδολογίας & β. Εργοθεραπείας

Στις 29/10/2019 πραγματοποιήθηκε στο Μακεδονία Παλλάς Θεσσαλονίκηςομιλία για την ψωρίαση στο πλαίσιο ενημέρωσης του κοινού καθώς η 29ηΟκτωβρίου είναι η παγκόσμια ημέρα Ψωρίασης. 

Τηνεκδήλωση διοργάνωσε ο Πανελλήνιος Σύλλογος ασθενών με ψωρίαση καιψωριασική αρθρίτιδα ενώ ομιλητές ήταν ιατροί από το ΝοσοκομείοΔερματικών και Αφροδισίων Νόσων Θεσσαλονίκης. 

Από το ΙΕΚ Μοναστηρίου παραβρέθηκαν τα δύο τμήματα ποδολογίας και τοτμήμα βοηθός εργοθεραπείας με τον εκπαιδευτή τους Κωνσταντίνο Ευθυμιάδη.