Πρακτική Άσκηση για την ειδικότητα Οικονομικών

Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι ενδιαφερόμαστε να απασχολήσουμε στην εταιρεία μας ( www.netconnect.gr ), σπουδαστή σας για την πραγματοποίηση της πρακτικής του άσκησης.

Παρακαλώ για την οποιαδήποτε επικοινωνία μας, να χρησιμοποιηθεί μόνο το email.

Μφχ,

Argyris Karastathis   Marketing Support

Netconnect S.A.
Phone: +30 210 992 6440
Fax: +30 210 483 9189
Email: karastathis.argyris@netconnect.gr
Website:http://www.netconnect.gr