Πρακτική Άσκηση για την ειδικότητα “Τεχνικός Φυσικοθεραπείας”

Το κέντρο φυσικοθεραπείας ‘’PhysioAggelos’’ έχει κενές θέσεις για

διεξαγωγή πρακτικής άσκησης.

Οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν στο 2310727423.