Πρακτική Άσκηση για την ειδικότητα Γραφιστικής

Η εταιρεία BIG EGOS Productions ΙΚΕ αναζητά άτομα για τις παρακάτω θέσεις:

(1)Τεχνικός Κινούμενης Εικόνας – Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Γραφήματος

(2) Γραφιστική Εντύπου και Ηλεκτρονικών Μέσων

Η έδρα – Studio της εταιρείας βρίσκεται στην οδό Ιωακείμ Γ’ 3 με Τ.Κ 54636, στην περιοχή 40 Εκκλησιές στην Θεσσαλονίκη.

Υπεύθυνος Τζουινάτ Ιωάννης. 
Αποστολή βιογραφικών: gtzouinat@gmail.com
Τηλ. επικοινωνίας 6949951995