Πρακτική Άσκηση για την ειδικότητα

Η εταιρία Technotec ασχολείται με υδραυλικές εργασίες, θέρμανση και κλιματισμό . Θα μας ενδιέφερε να προσλάβουμε άτομο για πρακτική άσκηση, σχετικής ειδικότητας με το αντικείμενο μας(τεχνικός εγκαταστάσεων ψύξης αερισμού και κλιματισμού, τεχνικός μηχανικός θερμικών εγκαταστάσεων και μηχανικός τεχνολογίας πετρελαίου και φυσικού αερίου, θερμοϋδραυλικός κ.τ.λ.)

Δρατζίδου Βίκυ

Γραμματειακή Υποστήριξη

Περιγραφή: Περιγραφή: tt διάφανο

Παπάφη 55 (κ. Τούμπα)

546 38   Θεσσαλονίκη

www.technotec.gr

Τ:  (2310) 911511

Φ: (2310) 911512

Ε: info@technotec.gr