Εξετάσεις Πιστοποίησης Αποφοίτων ΙΕΚ

Όπως ανακοινώθηκε από τον ΕΟΠΠΕΠ, ξεκίνησε η διενέργεια ελέγχου των αιτήσεων συμμετοχής στις εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης της 1ης περιόδου 2021, ως προς την πληρότητα των δικαιολογητικών.

Για το αποτέλεσμα του ελέγχου της αίτησής τους, οι υποψήφιοι θα ενημερώνονται μέσω του προσωπικού τους ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Το αναλυτικό πρόγραμμα των εξετάσεων θα ανακοινωθεί για όλες τις ειδικότητες στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η διενέργεια του παραπάνω ελέγχου.