ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ ΙΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ

Παρακαλούνται οι απόφοιτοι του Ι.Ι.Ε.Κ. ΠΑΣΤΕΡ που:
• έχουν ολοκληρώσει την Πρακτική Άσκηση των 960 ωρών ή
• έχουν λάβει ήδη νόμιμη απαλλαγή από αυτήν
και δεν έχουν παραλάβει τη ΒΕΚ (Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης) από το Ι.Ι.Ε.Κ. ΠΑΣΤΕΡ λόγω της ανάκλησης λειτουργίας του, να αποστείλουν, μέχρι τις 28/3/2022 και ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μέσω της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας του ΔΙΕΚ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ, τα στοιχεία τους (Ονοματεπώνυμο, ειδικότητα, τηλέφωνο και email).
Στο αμέσως προσεχές διάστημα, οι ενδιαφερόμενοι θα ειδοποιηθούν για να προσέλθουν με συγκεκριμένο πρόγραμμα ραντεβού στο ΔΙΕΚ Μοναστηρίου, έχοντας μαζί τους πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία, για να παραλάβουν την εκτυπωμένη ΒΕΚ.
Παρακαλούμε να μην επικοινωνείτε τηλεφωνικά με τη Γραμματεία του ΔΙΕΚ, διότι δεν υπάρχει δυνατότητα τηλεφωνικής εξυπηρέτησής σας.