Απουσίες λόγω κορωνοϊού

Σας ενημερώνουμε ότι, για το εξάμηνο 2022Α, οι απουσίες λόγω Sars-Cov 2 (Covid-19) που αποδεικνύονται με βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου Kορωνοϊού Covid-19 η οποία εκδίδεται από το www.gov.gr και για χρονικό διάστημα έως 5 ημερών, καταγράφονται στο βιβλίο απουσιών του τμήματος αλλά δεν προσμετρώνται στο σύνολο των απουσιών των καταρτιζόμενων.