ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΙΕΚ ΣΕ ΑΕΙ

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ, η Υπουργική Απόφαση με την οποία καθορίζεται η διαδικασία και οι λεπτομέρειες για την εισαγωγή των αποφοίτων ΙΕΚ σε τμήματα ΑΕΙ, μέσω κατατακτήριων εξετάσεων, οι οποίες θα διενεργούνται από 1 έως 20 Δεκεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους.