ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟ ΛΑΓΚΑΔΑ 20/5/2022

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α.Π.Ε. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ κ.ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟ ΛΑΓΚΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 20 ΜΑΙΟΥ 2022
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟ ΛΑΓΚΑΔΑ
ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α.Π.Ε. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ κ.ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟ ΛΑΓΚΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ