Ανακοίνωση προς υποψηφίους εκπαιδευτές: ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2022Β’

Αξιότιμες/οι υποψήφιες/οι εκπαιδευτές μπορείτε να κατεβάσετε το ωρολόγιο πρόγραμμα όλων των τμημάτων από τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://saek-monastiriou.gr/wp-content/uploads/2022/09/schedule-2022B-ΤΕΛΙΚΟ-1.xlsx