ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΕΠΕΙΓΟΝ!)

Παρακαλούνται οι καταρτιζόμενοι/νες που οφείλουν επανεξέταση σε μάθημα οποιουδήποτε εξαμήνου να υποβάλλουν αίτηση επανεξέτασης στη Γραμματεία του Δ.ΙΕΚ μέχρι 18 Ιανουαρίου 2023 αναφέροντας το μάθημα, το εξάμηνο και την ειδικότητα.