ΛΗΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΝΕΔΙΒΙΜ (ΕΣΠΑ):

Σας ενημερώνουμε ότι όσοι καταρτιζόμενοι ολοκληρώσουν την Πρακτική τους Άσκηση μετά τις 30/06/2023, δεν θα λάβουν επιδότηση από το συγκεκριμένο πρόγραμμα του ΙΝΕΔΙΒΙΜ.