ΩΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ – (ΝΕΟ)

Για θέματα Πρακτικής Άσκησης (έναρξη, λήξη, διακοπή κλπ), οι καταρτιζόμενοι/καταρτιζόμενες μπορούν να προσέρχονται στη Γραμματεία του ΔΙΕΚ Μοναστηρίου, καθημερινά από 16:00 έως 19:00, εκτός Παρασκευής.
Πέρα από το παραπάνω ωράριο ΔΕ θα εξυπηρετούνται.