Εκπαιδευτική Επίσκεψη 2/3/23 τμ. ΤΟΥΡΙΣΤ.ΣΥΝ. Δ’ στο Τουρ.Γρ. Specials Tours

Στα πλαίσια των μαθημάτων “Animation” και “Πρακτική Άσκηση” του τμήματος “Τουριστικός Συνοδός” του Δ’ εξ. πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη στο Τουριστικό Γραφείο “Special Tours” που απευθύνεται σε πελάτες ΑΜΕΑ και οι καταρτιζόμενοι είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν και να ενημερωθούν από την κ. Μπότσογλου Μαρία για τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα και τις δυνατότητες συνεργασίας τους. Επισυνάπτεται φωτογραφικό υλικό από την επίσκεψη.