ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την Πέμπτη 15 Ιουνίου 2023 και ώρα 6:00μμ οι ενδιαφερόμενοι/νες για την ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ παρακαλούνται να παρακολουθήσουν την σχετική ενημέρωση στην ψηφιακή πλατφόρμα webex.

Ο σύνδεσμος θα αποσταλεί στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο.

Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική για όσους επιθυμούν να ξεκινήσουν την Πρακτική Άσκηση εντός του έτους 2023.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ