ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ

Καταρτιζόμενος/η που επιθυμεί μετεγγραφή σε άλλο ΙΕΚ, Δημόσιο ή Ιδιωτικό , υποβάλλει σχετική αίτηση στο ΙΕΚ που επιθυμεί να φοιτήσει

1.για το χειμερινό εξάμηνο , από την 1η– 10η Ιουλίου κάθε έτους   και

2. για το εαρινό εξάμηνο  πριν την έναρξη των μαθημάτων του Εαρινού Εξαμήνου ( προ της 15 Φεβρουαρίου κάθε έτους).

Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η λειτουργία της ειδικότητας στην οποία φοιτά , στο αντίστοιχο εξάμηνο στο ΙΕΚ που επιθυμεί να μετεγγραφεί.