ΩΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

1)ΕΝΑΡΞΗ: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

ΔΕΥΤΕΡΑ – ΤΡΙΤΗ – ΠΕΜΠΤΗ 16:00 – 19:00

2) ΛΗΞΗ: ΠΑΡΑΛΑΒΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ  ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15:00 – 19:00

Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ, ΠΟΥ ΘΑ ΚΛΕΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΘΑ ΤΗΡΕΙΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ.