Ειδικά Προγράμματα Πρακτικής Άσκησης

Ειδικά προγράμματα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας (ΙΕΚ)

ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΙΕΚ

Η συγκεκριμένη πράξη αφορά 270 καταρτιζόμενους στην Κεντρική Μακεδονία. Δυνητικά επιλέξιμοι ωφελούμενοι της Πράξης (κριτήρια on/off) είναι κατ’ελάχιστον όσοι:

  • είναι καταρτιζόμενοι σε δημόσια ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού καθώς και ιδιωτικά,
  • έχουν ολοκληρώσει το θεωρητικό μέρος των σπουδών τους,
  • δεν έχουν πραγματοποιήσει το εξάμηνο της πρακτικής άσκησης,
  • δεν έχουν λάβει την αντίστοιχη πιστοποίηση από τον ΕΟΠΠΕΠ.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόμενοι (εκπαιδευόμενοι ΙΕΚ / επιχειρήσεις) μπορούν να επικοινωνήσουν, ανάλογα με την περιφέρεια ενδιαφέροντος:

ΚΑΕΛΕ/ΕΣΕΕ Θεσσαλονίκης

Δ/νση: Ναυμαχίας Λήμνου & Ολυμπίου Διαμαντή 16, Τ.Κ. 54625

Μαίρη Δελησταύρου

Τηλ.: 2310 566282

Email: thessaloniki@kaele.gr

ΚΑΕΛΕ/ΕΣΕΕ Αλεξάνδρειας

Δ/νση: Ν. Πλαστήρα 81, Τ.Κ. 59300

Σάκης Γιαννακόπουλος

Τηλ.: 23330 28010

Email: alexandria@kaele.grGIA

Για περισσότερες πληροφορίες εισέλθετε στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://saek-monastiriou.gr/wp-content/uploads/2023/10/INE_GSEE_epidotisi_praktikis.pdf