Εκπαιδευτική Επίσκεψη της ειδικότητας: Στέλεχος τεχνολογίας και ελέγχου τροφίμων και ποτών”-Γ.Ν.Θ. Γεννηματάς

Στις 27 Νοεμβρίου 2023 στο πλαίσιο του μαθήματος «Αρχές διατροφής», πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη με τους σπουδαστές του τμήματος “Στέλεχος τεχνολογίας και ελέγχου τροφίμων και ποτών” του Α΄εξαμήνου, στο διαιτολογικό και σε άλλα τμήματα σχετικά με τη διατροφή του Νοσοκομείου Γεννηματάς, στη Θεσσαλονίκη.

Οι καταρτιζόμενοι και καταρτιζόμενες έζησαν από κοντά τις ιδιαίτερες συνθήκες και τον τρόπο λειτουργίας ενός μεγάλου κρατικού νοσοκομείου: επισκέφτηκαν τα μαγειρεία, το τμήμα μεριδοποίησης (τραπεζοκόμοι),τους χώρους αποθήκευσης τροφίμων καθώς και το διαιτολογικό τμήμα. Εκεί είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν από τους υπεύθυνους σχετικά με την δομή, το οργανόγραμμα, τα καθήκοντα των εκεί διαιτολόγων και τις βασικές μορφές διατροφής που εφαρμόζονται στην κλινική πράξη.

Υπεύθυνοι εκπαιδευτές: κος Νατσιούλης Αθανάσιος, κσ Πανάγου Ματίνα.