ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Οι καταρτιζόμενοι που χρωστούν μάθημα από προηγούμενο εξάμηνο θα πρέπει να υποβάλουν Αίτηση Επανεξέτασης  (υπόδειγμα Αίτησης θα  βρείτε στην ιστοσελίδα του ΙΕΚ Μοναστηρίου, στα «Έντυπα Καταρτιζομένων») ηλεκτρονικά το αργότερο έως και την Τρίτη 16/1/2024 προκειμένου να μπορέσουν να εξεταστούν σε αυτό κατά τη διάρκεια της επερχόμενης εξεταστικής περιόδου (1-8/2/2024). Σημειώνεται ότι για επιβεβαίωση της παραλαβής της Αίτησης  από το ΙΕΚ θα αποσταλεί απαντητικό email από τη Γραμματεία.