Πρακτική Άσκηση για την ειδικότητα: Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών.

H PLANET–TC, εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο των εγκαταστάσεων τηλεπικοινωνιακών δικτύων με έδρα την Θεσσαλονίκη, αναζητά άτομα να καλύψει θέσεις πρακτικής άσκησης για τελειόφοιτους Δ.ΙΕΚ, με δυνατότητα απορρόφησης 100%. Οι ασκούμενοι θα εκπονήσουν την πρακτική τους άσκηση ως Τεχνικοί στις εγκαταστάσεις τηλ. δικτύων. Η εκπαίδευση σε σχέση με τις αρμοδιότητές τους, μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν:

  • Θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση στην εγκατάσταση οπτικών ινών
  • Την παροχή τεχνικής υποστήριξης στο πεδίο (Field).
  • Την εγκατάσταση και συντήρηση υποδομών δικτύου χαλκού, οπτικών ινών και κεραιοσυστημάτων.
  • Εγκατάσταση κεραιοσυστημάτων κινητής τηλεφωνίας.

Απαραίτητα Προσόντα: Δικαίωμα εκπόνησης πρακτικής άσκησης / Πολύ καλή ικανότητα επικοινωνίας και λειτουργίας σε ομάδα / Υπευθυνότητα – συνέπεια – συνεργασία

Επιθυμητά Προσόντα:

  • Βασικές γνώσεις τεχνολογίας xDSL
  • Βασικές γνώσης εγκατάστασης δομημένης καλωδίωσης
  • Δίπλωμα Οδήγησης

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Μελίνα Πουλαντσάκη, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310 685 331/ κινητό: 6982 706060, E-mail: m.poulantsakli@planet-tc.gr , Web: www.planet-tc.gr