Εκπαιδευτική Επίσκεψη της ειδικότητας “Τεχνικός Ιατρικών Οργάνων, Συσκευών & Μηχανημάτων”

Η εκπαιδευτική επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στις 22 Δεκεμβρίου 2023 στην Ιδιωτική Κλινική  Κυανούς Σταυρός από τους καταρτιζόμενους της  ειδικότητας “Τεχνικός Ιατρικών Οργάνων, Συσκευών & Μηχανημάτων” εξάμηνο Α’ του Δ.ΙΕΚ Μοναστηρίου.

 Οι σπουδαστές παρακολούθησαν την διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων, είδαν από κοντά τα μηχανήματα του μικροβιολογικού εργαστηρίου, κλιβάνους αποστείρωσης υγρού, καθώς και την Μονάδα Εντατικής Θεραπείας όπου ήρθαν σε πρώτη επαφή με μηχανήματα Monitor και με Αντλίες Έγχυσης Φαρμάκων.

Τέλος είδαν τον Μαγνητικό Τομογράφο 1,5Τ και Αξονικό Τομογράφο 128 τομών.

Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής επίσκεψης, οι καταρτιζόμενοι είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις και απορίες  με το προσωπικό της κλινικής. 

Υπεύθυνη εκπαιδεύτρια: Γκρέτα Χότζα, Υπεύθυνη της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας της Κλινικής “Κυανούς Σταυρός“.