Πρακτική Άσκηση για τις ειδικότητες: 1) Γραμματέας Ανωτέρων και Ανωτάτων Στελεχών, 2) Στέλεχος Διοίκησης & Οικονομίας στον τομέα της υγείας.

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» (οργανική μονάδα «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ») έχει τη δυνατότητα να εκπαιδεύσει, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ΄αριθμ. Κ5/97484/5-8-2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 3938/τ. Β΄/26-8-2021), καταρτιζόμενους σε ειδικότητες σχετικές με τη λειτουργία της Διοικητικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου (π.χ. Διοίκησης Οικονομίας, στελέχη Γραμματείας και λοιπές συναφείς ειδικότητες).

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την κα. Παπαστεφάνου Μαρία, Υποδιευθύντρια Διοικητικής Υπηρεσίας ΓΝΘ “Γ. Γεννηματάς – Ο Αγ. Δημήτριος”, Οργανική Μονάδα Έδρας “Γ. Γεννηματάς”, ΕΘνικής Αμύνης 41, Θεσσαλονίκη / ΤΚ 54635, Τηλ. 2310 963131, 2313 308131, 2310 211222.