Πρακτική Άσκηση για τις ειδικότητες: 1) Τεχνικός Η/Υ, 2)Τεχνικός Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών.

Η εταιρεία “Φοβερά Προστασία Α.Ε“., εταιρία παροχής λογιστικών, φοροτεχνικών, μισθοδοτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, επιθυμεί να απασχολήσει σπουδαστή στο πλαίσιο Πρακτικής Άσκησης. 

Η πρακτική άσκηση θα πραγματοποιηθεί στον τομέα της Πληροφορικής, στα γραφεία της εταιρείας στη Αθήνα, Καπλανών 8, Κολωνάκι, 10680.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την κα Κύπρο Ντανιέλα, HR Department, στην ηλεκτρονική διεύθυνση nkypro@foveraprostasia.gr ή στο τηλεφωνικό νούμερο 210 33 11330.