ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2024Α

ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ   2024Α

Οι καταρτιζόμενοι που χρωστούν μάθημα από προηγούμενο εξάμηνο θα πρέπει να υποβάλουν Αίτηση Επανεξέτασης  (υπόδειγμα Αίτησης θα  βρείτε στην ιστοσελίδα της ΣΑΕΚ Μοναστηρίου, στα «Έντυπα Καταρτιζομένων») ηλεκτρονικά το αργότερο έως και την Τρίτη 21/5/2024 προκειμένου να μπορέσουν να εξεταστούν σε αυτό κατά τη διάρκεια της επερχόμενης εξεταστικής περιόδου (14-21/6/2024). Σημειώνεται ότι για επιβεβαίωση της παραλαβής της Αίτησης  από τη ΣΑΕΚ θα αποσταλεί απαντητικό email από τη Γραμματεία.