Πρακτική Άσκηση για την ειδικότητα: Στέλεχος Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics)

Η εταιρία EuroΑνταλλακτική Μοναστηρίου 120, Θεσσαλονίκη, ενδιαφέρεται να απασχολήσει σπουδαστές/σπουδάστριες της ειδικότητας LOGISTICS για την Πρακτική τους άσκηση. Για επιπλέον πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο: κος Χρυσίδης Κωνσταντίνος, στο τηλεφωνικό νούμερο 6934 614 774.