ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ Σ.Α.Ε.Κ. ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

https://saek-monastiriou.gr/wp-content/uploads/2024/06/ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ-ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ-2024.pdf