ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία για Αιτήσεις Μετεγγραφών είναι το διάστημα από 1 έως 10 Ιουλίου κατά τις ώρες 10:00-13:30. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η λειτουργία της ειδικότητας στην οποία φοιτά ο καταρτιζόμενος στο αντίστοιχο εξάμηνο στη ΣΑΕΚ που επιθυμεί να μετεγγραφεί.