ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΠΑ.Λ. ΣΤΟ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Οι απόφοιτοι ΕΠΑ.Λ. και οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων μπορούν να εγγραφούν απευθείας στο Γ΄ εξάμηνο κατάρτισης στις ακόλουθες ειδικότητες της Σ.Α.Ε.Κ. Μοναστηρίου, εφόσον έχουν αντίστοιχο Πτυχίο ΕΠΑ.Λ.: 1. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 2. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 3. ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ ΤΟΥ ΜΑΚΙΓΙΑΖ 4. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 5. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/WEB DESIGNER-DEVELOPER/VIDEO GAMES) 6. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Οι αιτήσεις και το Πτυχίο ειδικότητας υποβάλλονται απευθείας στη Σ.Α.Ε.Κ. από 2 έως 13/9/2024.