Πρακτική Άσκηση για την ειδικότητα: Τεχνικός Η/Υ συστημάτων

Η επιχείρηση Κέντρο τεχνικής υποστήριξης Samsung – Αβραμίδης Μιχάλης, που εδρεύει στην οδό Λεωφ. Κωνσταντίνου Καραμανλή 54, Θεσσαλονίκη αναζητά σπουδαστές για την πρακτική τους άσκηση. Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες να επικοινωνήσουν με την υπεύθυνη της Πρακτικής Άσκησης στη ΣΑΕΚ Μοναστηρίου για κάθε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2310 554511 και 2310 554501, καθημερινά, ώρες κοινού 10,00 με 14,00.