Πρακτική Άσκηση για την ειδικότητα: Τεχνικός Η/Υ συστημάτων

Η επιχείρηση ONE TECHNOLOGIES LP, Λεωφ. Κωνσταντίνου Καραμανλή 142, Θεσσαλονίκη, αναζητά άτομα για πρακτική άσκηση. Όσοι ενδιαφέρονται, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την υπεύθυνη της Πρακτικής Άσκησης στη Σ.Α.Ε.Κ. Μοναστηρίου για κάθε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2310 554511 και 2310 554501, καθημερινά, ώρες κοινού 10,00 με 14,00.