Πρακτική Άσκηση για την ειδικότητα: Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης

Το κομμωτήριο EXECUTIVE (Τυριτίδου Δήμητρα) αναζητά σπουδαστή/σπουδάστρια για να κάνει την πρακτική του/της άσκηση. Η επιχείρηση βρίσκεται στην οδό Κουντουριώτου 3 Καλαμαριά (Νέα Κρήνη) ΤΚ 55132. Υπεύθυνη καταστήματος Τυριτίδου Δήμητρα. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2310451131, 6906171454