Πρακτική Άσκηση για τις ειδικότητες: 1)Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου-Φοροτεχνικού Γραφείου 2) Τεχνικός Η/Υ

Η εταιρεία “Φοβερά Προστασία Α.Ε” 8ο χλμ. Θεσ/νίκης – Ν. Μουδανίων, 55535, Πυλαία, Θεσσαλονίκη, είναι μία από τις μεγαλύτερες λογιστικές και συμβουλευτικές εταιρείες στη Βόρεια Ελλάδα. Αναζητά σπουδαστές/σπουδάστριες για την πρακτική τους άσκηση στους παρακάτω τομείς:

1.ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Ενδεικτικές εργασίες Βοηθού Λογιστή: αρχειοθέτηση, αναγνώριση ειδών παραστατικών εσόδων & εξόδων, καταχωρήσεις παραστατικών σε απλογραφικά βιβλία, αναζήτηση και αποστολή οφειλών ΦΜΥ, ΦΠΑ, ΦΕΕ, ΚΕΑΟ, ρυθμίσεις ΔΟΥ από το TAXIS, χρήση πλατφορμών όπως CRM, ERP, TAXISNET, εισαγωγή στη λογιστική και φορολογική νομοθεσία
Προφίλ υποψηφίου: πολύ καλή γνώση Αγγλικών και χρήσης H/Y, ικανότητες οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου, διάθεση για εκπαίδευση και συνεργασία, προθυμία.

2.ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ-ΑΘΗΝΑ

Ενδεικτικές εργασίες Βοηθού Λογιστή: αρχειοθέτηση, αναγνώριση ειδών παραστατικών εσόδων & εξόδων, καταχωρήσεις παραστατικών σε απλογραφικά βιβλία, αναζήτηση και αποστολή οφειλών ΦΜΥ, ΦΠΑ, ΦΕΕ, ΚΕΑΟ, ρυθμίσεις ΔΟΥ από το TAXIS, χρήση πλατφορμών όπως CRM, ERP, TAXISNET, εισαγωγή στη λογιστική και φορολογική νομοθεσία
Προφίλ υποψηφίου: πολύ καλή γνώση Αγγλικών και χρήσης H/Y, ικανότητες οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου, διάθεση για εκπαίδευση και συνεργασία, προθυμία.

3.ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ-ΛΑΡΙΣΑ 

Ενδεικτικές εργασίες Βοηθού Λογιστή: αρχειοθέτηση, αναγνώριση ειδών παραστατικών εσόδων & εξόδων, καταχωρήσεις παραστατικών σε απλογραφικά βιβλία, αναζήτηση και αποστολή οφειλών ΦΜΥ, ΦΠΑ, ΦΕΕ, ΚΕΑΟ, ρυθμίσεις ΔΟΥ από το TAXIS, χρήση πλατφορμών όπως CRM, ERP, TAXISNET, εισαγωγή στη λογιστική και φορολογική νομοθεσία
Προφίλ υποψηφίου: πολύ καλή γνώση Αγγλικών και χρήσης H/Y, ικανότητες οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου, διάθεση για εκπαίδευση και συνεργασία, προθυμία.

4.IT  HELPDESK – ΑΘΗΝΑ 

Ενδεικτικές αρμοδιότητες:

Τεχνική υποστήριξη χρηστών σε προβλήματα hardware/software ,καταγραφή των ζητημάτων και των λύσεων σε εγχειρίδια, γνώση συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης υπολογιστών, ενημέρωση του αρχείου καταγραφής εξοπλισμού

Προφίλ υποψηφίου:

Βασική γνώση λειτουργικών συστημάτων Microsoft και εφαρμογών για εγκατάσταση και αναβάθμιση, βασική γνώση δικτύων, καλή γνώση της αγγλικής γλώσσα

Για επιπλέον πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την κα Κύπρο Ντανιέλα, HR Department, στα τηλεφωνικά νούμερα: : 2310 514 669, 2310 541 586, 2310 542 152.