Πρακτική Άσκηση για τις ειδικότητες: 1)Τεχνικός Η/Υ – Δικτύων, 2) Γραμματέας Ανωτέρων & Ανωτάτων Στελεχών, 3) Στέλεχος Marketing- Οικονομικά – Διοίκηση,

   Η εταιρία Πληροφορικής Logicsoft δραστηριοποιείται στο χώρο της παροχής υπηρεσιών διαδικτύου από το 2009. Στεγάζεται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στο Νέο Ηράκλειο Αττικής και απασχολεί ομάδα έμπειρων επαγγελματιών & επιστημόνων. Παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες :
-ανάπτυξης ιστοσελίδων & ηλεκτρονικών καταστημάτων
-digital marketing & social media marketing
-ανάπτυξης web εφαρμογών
-ανάπτυξης software

  1. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ – ΔΙΚΤΥΩΝ

Θέση Πρακτικής: Τεχνικός Η/Υ – Back office support

Η εταιρία πληροφορικής Logicsoft αναζητά σπουδαστή πληροφορικής τελειόφοιτο ΙΕΚ ( δημόσιο ή ιδιωτικό) για πρακτική άσκηση στο τμήμα τεχνικής υποστήριξης – customer support

Απαραίτητα προσόντα : γνώσεις Η/Υ, ρύθμισης windows-ms office, outlook,  αγγλικά
Επιθυμητά προσόντα: γνώσεις δικτύων.
Καθήκοντα: Εξυπηρέτηση τεχνικών αιτημάτων πελατών, επισκευή Η/Υ, ρύθμιση εφαρμογών, windows, outlook  και λοιπών εφαρμογών ms office, δίκτυα.
Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν το βιογραφικό τους με πλήρη στοιχεία διεύθυνσης και επικοινωνίας στο info@logicsoft.gr

2. Θέση Πρακτικής: Γραμματέας Εμπορικού Διευθυντή

Η εταιρία πληροφορικής Logicsoft αναζητά σπουδαστή ειδικότητας γραμματείας τελειόφοιτο ΙΕΚ ( δημόσιο ή ιδιωτικό) για πρακτική άσκηση στο εμπορικό τμήμα

Απαραίτητα προσόντα : γνώσεις χρήσης Η/Υ, ms office, outlook,  αγγλικά
Επιθυμητά προσόντα: εμπορική αλληλογραφία, εμπορικά προγράμματα erp
Καθήκοντα: Εξυπηρέτηση κλήσεων πελατών, κλείσιμο ραντεβού, ενημέρωση εμπορικού προγράμματος, παρακολούθηση mails outlook και λοιπών εφαρμογών ms office, παρακολούθηση αιτημάτων.
Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν το βιογραφικό τους με πλήρη στοιχεία διεύθυνσης και επικοινωνίας στο info@logicsoft.gr.

3 Θέση: Βοηθός marketing
Η εταιρία πληροφορικής Logicsoft αναζητά σπουδαστή πληροφορικής τελειόφοιτο ΙΕΚ ( δημόσιο ή ιδιωτικό) για πρακτική άσκηση στο Εμπορικό τμήμα με καθήκοντα την συμμετοχή στην υλοποίηση του marketing plan της εταιρίας και την ενασχόληση με προώθηση στο internet και τα social media. Απαραίτητα προσόντα : marketing, διαχείριση social media, αγγλικά, photoshop
Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν το βιογραφικό τους με πλήρη στοιχεία διεύθυνσης και επικοινωνίας στο info@logicsoft.gr.

4 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: MARKETING/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ/ΔΙΟΙΚΗΣΗ
  Θέση: Βοηθός εμπορικού τμήματος

Η εταιρία πληροφορικής Logicsoft αναζητά σπουδαστή πληροφορικής τελειόφοιτο ΙΕΚ ( δημόσιο ή ιδιωτικό) για πρακτική άσκηση στο Εμπορικό τμήμα με καθήκοντα την ενημέρωση του εμπορικού προγράμματος, την ενημέρωση πελατών για λήξεις υπηρεσιών, την εξυπηρέτηση πελατων. Απαραίτητα προσόντα : γνώση εμπορικών προγραμματων, marketing

Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν το βιογραφικό τους με πλήρη στοιχεία διεύθυνσης και επικοινωνίας στο info@logicsoft.gr.