Οι γενικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που προσφέρει η ειδικότητα ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣ συνοψίζονται στις ακόλουθες:

 • Από τη Δυναμική Οχήματος
  – Τα βασικά γεωμετρικά και κινηματικά χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου
  – Τις δυνάμεις που επενεργούν και αναπτύσσονται στο αυτοκίνητο σε όλες τις μορφές κίνησής του
  – Τα αποτελέσματα των δυνάμεων που επενεργούν και αναπτύσσονται στο αυτοκίνητο
 • Από τα Ηλεκτρικά Συστήματα Αυτοκινήτων – Μοτοσυκλετών
  – Τις βασικές έννοιες και μεγέθη του ηλεκτρικού ρεύματος
  – Τα όργανα μέτρησης των μεγεθών του ηλεκτρικού ρεύματος στο αυτοκίνητο
  – Τα είδη και τα αποτελέσματα του ηλεκτρικού ρεύματος
  – Τα βασικά μέρη των ηλεκτρικών κυκλωμάτων του αυτοκινήτου
  – Τα είδη και τα χαρακτηριστικά των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων του αυτοκινήτου
  – Τα είδη των αισθητήρων αυτοκινήτου και τις βασικές αρχές λειτουργίας τους
  – Τα είδη των ενεργοποιητών αυτοκινήτου και τις βασικές αρχές λειτουργίας τους
  – Τις ηλεκτρικές συσκευές και τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό του αυτοκινήτου
 • Από τη Δομή και Λειτουργία Υπολογιστικών Μονάδων
  – Τα μέρη μιας ηλεκτρονικής υπολογιστικής μονάδας
  – Τη λειτουργία των μερών μιας ηλεκτρονικής υπολογιστικής μονάδας
  – Τη λειτουργική σύνδεση των μερών μιας ηλεκτρονικής υπολογιστικής μονάδας
  – Τον τρόπο προγραμματισμού μιας ηλεκτρονικής υπολογιστικής μονάδας αυτοκινήτου
 • Από τη Εφαρμοσμένη Μηχανολογία
  – Τα βασικά στοιχεία των μηχανών
  – Τις βασικές καταπονήσεις που υφίστανται τα στοιχεία των μηχανών
  – Τις μονάδες και τα όργανα μέτρησης μηκών
  – Την αρχή λειτουργίας των συμπιεστών
  – Τα μέρη που αποτελούν ένα δίκτυο διανομής πεπιεσμένου αέρα
 • Από την λειτουργία, επισκευή και συντήρηση αυτοκινήτου και μοτοσυκλετών
  – Όλα τα βασικά εργαλεία ενός μηχανουργείου και ενός ηλεκτρολογείου, καθώς και τα κριτήρια επιλογής τους
  – Όλα τα βασικά εργαλεία και τις συσκευές της ειδικότητάς του, καθώς και τα κριτήρια επιλογής τους
  – Τον απαιτούμενο βασικό εξοπλισμό της ειδικότητάς του, καθώς και τα κριτήρια επιλογής τους
 • Από τα Λειτουργικά Συστήματα Αυτοκινήτου
  – Όλα τα συστήματα του αυτοκινήτου, τα μέρη και τις αρχές λειτουργίας τους
  Από τα Συστήματα Παραγωγής και Μετάδοσης Ισχύος
  – Όλα τα συστήματα παραγωγής και μετάδοσης ισχύος του αυτοκινήτου, τα μέρη και τις αρχές λειτουργίας τους
  – Όλες τις εφαρμοζόμενες τεχνικές για τη μείωση της ρύπανσης από τη λειτουργία του κινητήρα και του αυτοκινήτου
  – Τους Νόμους και τα όρια που αυτοί επιβάλλουν για τη ρύπανση που προκαλεί η λειτουργία του αυτοκινήτου
 • Από το Μηχανολογικό Σχέδιο
  – Τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα σχεδίασης συστημάτων και λειτουργικών διαγραμμάτων του αυτοκινήτου
 • Από τα στοιχεία θεωρίας επικοινωνιών και δίκτυα συστημάτων σε οχήματα 
  – Όλα τα απαιτούμενα ενδοεπιχειρησιακά έντυπα για την άσκηση των καθηκόντων του
  – Τις βασικές αρχές οργάνωσης και διευθέτησης του συνεργείου αυτοκινήτων
  – Τους συντελεστές κόστους της επιχείρησης
  – Τις πηγές εκπαίδευσης και πληροφόρησης
  – Την τεχνική επικοινωνίας με τον πελάτη και τους συναδέλφους του
  – Τα πρότυπα ποιότητας της εργασίας του

Οι γενικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που προσφέρει η ειδικότητα ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣ συνοψίζονται στις ακόλουθες:

 • Από τη Δυναμική Οχήματος
  – Τα βασικά γεωμετρικά και κινηματικά χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου.
  – Τις δυνάμεις που επενεργούν και αναπτύσσονται στο αυτοκίνητο σε όλες τις μορφές κίνησής του.
  – Τα αποτελέσματα των δυνάμεων που επενεργούν και αναπτύσσονται στο αυτοκίνητο.
 • Από τα Ηλεκτρικά Συστήματα Αυτοκινήτων – Μοτοσυκλετών
  – Τις βασικές έννοιες και μεγέθη του ηλεκτρικού ρεύματος.
  – Τα όργανα μέτρησης των μεγεθών του ηλεκτρικού ρεύματος στο αυτοκίνητο.
  – Τα είδη και τα αποτελέσματα του ηλεκτρικού ρεύματος.
  – Τα βασικά μέρη των ηλεκτρικών κυκλωμάτων του αυτοκινήτου.
  – Τα είδη και τα χαρακτηριστικά των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων του αυτοκινήτου.
  – Τα είδη των αισθητήρων αυτοκινήτου και τις βασικές αρχές λειτουργίας τους.
  – Τα είδη των ενεργοποιητών αυτοκινήτου και τις βασικές αρχές λειτουργίας τους.
  – Τις ηλεκτρικές συσκευές και τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό του αυτοκινήτου.
 • Από τη Δομή και Λειτουργία Υπολογιστικών Μονάδων
  – Τα μέρη μιας ηλεκτρονικής υπολογιστικής μονάδας.
  – Τη λειτουργία των μερών μιας ηλεκτρονικής υπολογιστικής μονάδας.
  – Τη λειτουργική σύνδεση των μερών μιας ηλεκτρονικής υπολογιστικής   μονάδας.
  – Τον τρόπο προγραμματισμού μιας ηλεκτρονικής υπολογιστικής μονάδας αυτοκινήτου.
 • Από τη Εφαρμοσμένη Μηχανολογία
  – Τα βασικά στοιχεία των μηχανών.
  – Τις βασικές καταπονήσεις που υφίστανται τα στοιχεία των μηχανών.
  – Τις μονάδες και τα όργανα μέτρησης μηκών.
  – Την αρχή λειτουργίας των συμπιεστών.
  – Τα μέρη που αποτελούν ένα δίκτυο διανομής πεπιεσμένου αέρα.
 • Από την λειτουργία, επισκευή και συντήρηση αυτοκινήτου και μοτοσυκλετών
  – Όλα τα βασικά εργαλεία ενός μηχανουργείου και ενός ηλεκτρολογείου, καθώς και τα κριτήρια επιλογής τους.
  – Όλα τα βασικά εργαλεία και τις συσκευές της ειδικότητάς του, καθώς και τα κριτήρια επιλογής τους.
  – Τον απαιτούμενο βασικό εξοπλισμό της ειδικότητάς του, καθώς και τα κριτήρια επιλογής τους.
 • Από τα Λειτουργικά Συστήματα Αυτοκινήτου
  – Όλα τα συστήματα του αυτοκινήτου, τα μέρη και τις αρχές λειτουργίας τους.
  Από τα Συστήματα Παραγωγής και Μετάδοσης Ισχύος
  – Όλα τα συστήματα παραγωγής και μετάδοσης ισχύος του αυτοκινήτου, τα μέρη και τις αρχές λειτουργίας τους.
  – Όλες τις εφαρμοζόμενες τεχνικές για τη μείωση της ρύπανσης από τη λειτουργία του κινητήρα και του αυτοκινήτου.
  – Τους Νόμους και τα όρια που αυτοί επιβάλλουν για τη ρύπανση που προκαλεί η λειτουργία του αυτοκινήτου.
 • Από το Μηχανολογικό Σχέδιο
  – Τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα σχεδίασης συστημάτων και λειτουργικών διαγραμμάτων του αυτοκινήτου.
 • Από τα στοιχεία θεωρίας επικοινωνιών και δίκτυα συστημάτων σε οχήματα 
  – Όλα τα απαιτούμενα ενδοεπιχειρησιακά έντυπα για την άσκηση των καθηκόντων του.
  – Τις βασικές αρχές οργάνωσης και διευθέτησης του συνεργείου αυτοκινήτων.
  – Τους συντελεστές κόστους της επιχείρησης.
  – Τις πηγές εκπαίδευσης και πληροφόρησης.
  – Την τεχνική επικοινωνίας με τον πελάτη και τους συναδέλφους του.
  – Τα πρότυπα ποιότητας της εργασίας του.

Οργάνωση, λειτουργία και ασφάλεια συνεργείου – περιβάλλον

Στοιχεία ηλεκτροτεχνίας και ηλεκτρονικά συστήματα αυτοκινήτων – μοτοσυκλετών

Μηχανολογικό σχέδιο

Εφαρμοσμένη μηχανολογία

Πρακτική Εφαρμογή στην ειδικότητα

Δομή και λειτουργία υπολογιστικών μονάδων

Συστήματα παραγωγής ισχύος

Συστήματα μετάδοσης ισχύος

Πρακτική Εφαρμογή στην ειδικότητα

Στοιχεία θεωρίας επικοινωνιών και δίκτυα συστημάτων σε οχήματα

Λειτουργία, επισκευή και συντήρηση αυτοκινήτου

Λειτουργία, επισκευή και συντήρηση μοτοσυκλετών

Πρακτική Εφαρμογή στην ειδικότητα

Ηλεκτρικά συστήματα αυτοκινήτων – μοτοσυκλετών

Διάγνωση βλαβών αυτοκινήτου

Διάγνωση βλαβών μοτοσυκλετών

Δυναμική οχημάτων

Πρακτική Εφαρμογή στην ειδικότητα