Τα επαγγελματικά προσόντα που αποκτά ο απόφοιτος της ειδικότητας ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ συνίστανται στα ακόλουθα:

– Εγκατάσταση μικρών επαγγελματικών ψυγείων
– Ρυθμίσεις μικρών επαγγελματικών ψυγείων
– Συντήρηση οικιακών και μικρών επαγγελματικών ψυγείων
– Επισκευή οικιακών και μικρών επαγγελματικών ψυγείων
– Εγκατάσταση μικρών οικιακών κλιματιστικών μονάδων (αέρα-αέρα)
– Συντήρηση μικρών οικιακών κλιματιστικών μονάδων
– Επισκευή μικρών οικιακών κλιματιστικών μονάδων
– Εγκατάσταση μικρών κεντρικών κλιματιστικών μονάδων (αέρα-αέρα) επαγγελματικών χώρων
– Συντήρηση μικρών κεντρικών κλιματιστικών μονάδων (αέρα-αέρα) επαγγελματικών χώρων
– Επισκευή μικρών κεντρικών κλιματιστικών μονάδων (αέρα-αέρα) επαγγελματικών χώρων
– Ρυθμίσεις μικρών κεντρικών κλιματιστικών μονάδων (αέρα-αέρα) επαγγελματικών χώρων
– Κατασκευή εγκαταστάσεων αερισμού
– Συντήρηση εγκαταστάσεων αερισμού
– Επισκευή εγκαταστάσεων αερισμού
– Ρυθμίσεις εγκαταστάσεων αερισμού
– Εγκατάσταση εξοπλισμού ψύξης μεγάλων επαγγελματικών ψυγείων, σταθερών ή μετακινούμενων (πλοία, αυτοκίνητα, τραίνα)
– Ρυθμίσεις μεγάλων επαγγελματικών ψυγείων (σταθερών ή μετακινούμενων)
– Επισκευή μεγάλων επαγγελματικών ψυγείων (σταθερών ή μετακινούμενων)
– Συντήρηση μεγάλων επαγγελματικών ψυγείων (σταθερών ή μετακινούμενων)
– Εγκατάσταση μεγάλων κεντρικών κλιματιστικών μονάδων (αέρα-αέρα) και (αέρα-νερού) σε μεγάλους χώρους
– Συντήρηση μεγάλων κεντρικών κλιματιστικών μονάδων (αέρα-αέρα) και (αέρα-νερού) εγκατεστημένων σε μεγάλους χώρους
– Επισκευή μεγάλων κεντρικών κλιματιστικών μονάδων (αέρα-αέρα και αέρα-νερού) εγκατεστημένων σε μεγάλους χώρους
– Ρυθμίσεις μεγάλων κεντρικών κλιματιστικών μονάδων (αέρα-αέρα και αέρα νερού) εγκατεστημένων σε μεγάλους χώρους

Τα επαγγελματικά προσόντα που αποκτά ο απόφοιτος της ειδικότητας ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ, ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ συνίστανται στα ακόλουθα:

– Εγκατάσταση μικρών επαγγελματικών ψυγείων
– Ρυθμίσεις μικρών επαγγελματικών ψυγείων
– Συντήρηση οικιακών και μικρών επαγγελματικών ψυγείων
– Επισκευή οικιακών και μικρών επαγγελματικών ψυγείων
– Εγκατάσταση μικρών οικιακών κλιματιστικών μονάδων (αέρα-αέρα)
– Συντήρηση μικρών οικιακών κλιματιστικών μονάδων
– Επισκευή μικρών οικιακών κλιματιστικών μονάδων
– Εγκατάσταση μικρών κεντρικών κλιματιστικών μονάδων (αέρα-αέρα) επαγγελματικών χώρων
– Συντήρηση μικρών κεντρικών κλιματιστικών μονάδων (αέρα-αέρα) επαγγελματικών χώρων
– Επισκευή μικρών κεντρικών κλιματιστικών μονάδων (αέρα-αέρα) επαγγελματικών χώρων
– Ρυθμίσεις μικρών κεντρικών κλιματιστικών μονάδων (αέρα-αέρα) επαγγελματικών χώρων
– Κατασκευή εγκαταστάσεων αερισμού
– Συντήρηση εγκαταστάσεων αερισμού
– Επισκευή εγκαταστάσεων αερισμού
– Ρυθμίσεις εγκαταστάσεων αερισμού
– Εγκατάσταση εξοπλισμού ψύξης μεγάλων επαγγελματικών ψυγείων, σταθερών ή μετακινούμενων (πλοία, αυτοκίνητα, τραίνα)
– Ρυθμίσεις μεγάλων επαγγελματικών ψυγείων (σταθερών ή μετακινούμενων)
– Επισκευή μεγάλων επαγγελματικών ψυγείων (σταθερών ή μετακινούμενων)
– Συντήρηση μεγάλων επαγγελματικών ψυγείων (σταθερών ή μετακινούμενων)
– Εγκατάσταση μεγάλων κεντρικών κλιματιστικών μονάδων (αέρα-αέρα) και (αέρα-νερού) σε μεγάλους χώρους
– Συντήρηση μεγάλων κεντρικών κλιματιστικών μονάδων (αέρα-αέρα) και (αέρα-νερού) εγκατεστημένων σε μεγάλους χώρους
– Επισκευή μεγάλων κεντρικών κλιματιστικών μονάδων (αέρα-αέρα και αέρα-νερού) εγκατεστημένων σε μεγάλους χώρους
– Ρυθμίσεις μεγάλων κεντρικών κλιματιστικών μονάδων (αέρα-αέρα και αέρα νερού) εγκατεστημένων σε μεγάλους χώρους

Σχέδιο

Τεχνολογία υλικών

Μηχανική – Αντοχή υλικών

Τεχνολογία κατασκευών

Ασφάλεια εργασίας

Στοιχεία μηχανών

Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα

B ΕΞΑΜΗΝΟ

Τεχνολογία κατασκευών

Προστασία περιβάλλοντος

Στοιχεία θερμοδυναμικής και μηχανικής ρευστών

Ηλεκτροτεχνικές εφαρμογές

Πρακτική Εφαρμογή στην ειδικότητα

Συμπιεστές

Τεχνολογία ψύξης

Αυτοματισμοί ψυκτικών εγκαταστάσεων

Κλιματισμός

Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα

Τεχνολογία ψύξης

Κλιματισμός

Σχεδίαση ψυκτικών εγκαταστάσων

Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα